In het hart van ons werk

  • OPDRACHTGEVER: de Eenheidsleiding van de politie-eenheid Midden-Nederland.
  • AANLEIDING: het samengaan van de drie voormalige politiekorpsen Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht tot een politie-eenheid.
  • INHOUD: tientallen verhalen uit de dagelijkse politiepraktijk binnen de eenheid, aangevuld met karakteristieken van de drie regio’s en een beschrijving van hun afzonderlijke en gezamenlijke identiteit.
  • RESULTAAT: een boek dat op een prettig leesbare manier laat zien wat politiewerk in deze eenheid inhoudt, met bijzondere, amusante en ontroerende verhalen.