Tropen in Amsterdam

  • OPDRACHTGEVER: Directie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).
  • AANLEIDING: 70 jaar bestaan van het KIT.
  • INHOUD: tot aan de Tweede Wereldoorlog was het KIT de ‘etalage’ van de Nederlandse bedrijven in Indië. Na de verzelfstandiging van Indonesië en de start van de Nederlandse ontwikkelingshulp heeft het KIT zich met succes opnieuw uitgevonden.
  • RESULTAAT: een rijk geïllustreerd boek over deze twee belangrijke perioden in de geschiedenis van het KIT.