Vijftien jaar eigenzinnig

  • OPDRACHTGEVER: management en medewerkers Aranea Consult.
  • AANLEIDING: 10-jarig bestaan Aranea Consult.
  • INHOUD: een treffende typering onder andere aan de hand van een aantal portretten  van het ‘Araneagevoel’, dat wat medewerkers ervaren en aan klanten en relaties overdragen. Daarmee onderscheidt Aranea zich van andere soortgelijke ICT-bedrijven.
  • RESULTAAT: een boek dat men aan sollicitanten en (nieuwe) klanten geeft omdat ‘het beter verwoord wie we zijn dan wij zelf kunnen vertellen’.