Waakzaam & Dienstbaar

  • OPDRACHTGEVER: Raad van Hoofdcommissarissen van de Nederlandse politie.
  • AANLEIDING: de Hoofdcommissarissen wilden een boek waarin de trots en passie van de Nederlandse politie op een aantrekkelijke manier in beeld wordt gebracht.
  • INHOUD: een levendige beschrijving van de verschillende onderdelen van de politie, van de Zeehavenpolitie tot de hondengeleiders en van oost naar west.
  • RESULTAAT: een boek in een oplage van 60.000 dat binnen de politie zeer goed gevallen is, en nog steeds geldt als een standaardwerk.