Stork Railway Services tien jaar – 190 jaar ervaring in rollend materieel

OPDRACHTGEVER: Stork Railway Services/Stork Technical Services AANLEIDING: het tienjarig bestaan van Stork Railway Services, dat onderdeel uitmaakt van een bedrijf dat in 1827 is opgericht. INHOUD: door een beeld te schetsen van deze voorgeschiedenis en daar de lange lijnen uit te halen die vandaag de dag nog kenmerkend zijn voor het bedrijf wordt het unieke, het DNA van Stork Railway Services zichtbaar. RESULTAAT: een fraai vormgegeven publicatie in full colour met harde kaft met daarin heden, verleden en toekomst van dit bijzondere onderdeel van Stork, een Continue reading →

Van werkvermogen naar werkprestatie (red.)

OPDRACHTGEVER: InHealth|Maakt organisaties gezonder. AANLEIDING: de introductie van een instrument waarmee de werkprestatie inzichtelijk kan worden gemaakt, de Work Performance Index 1.0. INHOUD: in dit boek staat het functioneren centraal van mens en organisatie als geheel. Aan de hand van kwantitatief onderzoek laten de auteurs zien welke factoren daarop van invloed zijn. Hans van den Brink heeft de complete tekst geredigeerd, de flaptekst geschreven en het bureau geadviseerd over de lay-out en vormgeving. RESULTAAT: een rijk geïllustreerd boek over de Work Performance Index 1.0 en het onderzoek dat daaraan ten grondslag Continue reading →

Anders en beter

OPDRACHTGEVER: het bestuur van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst. AANLEIDING: het 60-jarig bestaan van de vereniging. INHOUD: de Val van de Muur in 1989 had internationaal grote consequenties op politiek, economisch, sociaal en militair terrein. In dit boek wordt aandacht geschonken aan de effecten daarvan, zoals reorganisaties, aan de technologische ontwikkelingen en de vredesmissies waaraan de verbindingsdienst deelnam en -neemt. RESULTAAT: een verslag van een tijdvak, met alle ontwikkelingen op politiek, militair en technologisch gebied. Voor alles de omslag in denken en houding: van onmisbare – Continue reading →

In het hart van ons werk

OPDRACHTGEVER: de Eenheidsleiding van de politie-eenheid Midden-Nederland. AANLEIDING: het samengaan van de drie voormalige politiekorpsen Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht tot een politie-eenheid. INHOUD: tientallen verhalen uit de dagelijkse politiepraktijk binnen de eenheid, aangevuld met karakteristieken van de drie regio’s en een beschrijving van hun afzonderlijke en gezamenlijke identiteit. RESULTAAT: een boek dat op een prettig leesbare manier laat zien wat politiewerk in deze eenheid inhoudt, met bijzondere, amusante en ontroerende verhalen.

RUIMTE.FL

OPDRACHTGEVER: Commissaris van de Koning in Flevoland. AANLEIDING: het 25-jarig bestaan van de provincie en de wens om de identiteit van Flevoland te ontsluiten voor bewoners en geïnteresseerden. INHOUD: een levendige beschrijving van de vijf sleutelelementen van Flevoland: de fysiek-ruimtelijke, economische, sociale, culturele en bestuurlijke componenten die samen de identiteit van Flevoland bepalen. De titel moest natuurlijk het woord ‘ruimte’ bevatten, het meest karakteristieke aan Flevoland. RESULTAAT: een prachtig vormgegeven boek met schitterende foto’s, voorzien van Engelse summaries. Jan Schilder, grondlegger van de cartografiek, is Continue reading →

MFAS schrijft geschiedenis (red.)

OPDRACHTGEVER: Bestuur MFAS, vereniging voor medisch studenten aan de Universiteit van Amsterdam. AANLEIDING: 110 jaar bestaan studentenvereniging. INHOUD: Bijdragen van voormalige en huidige hoogleraren en studenten over de 110-jarige geschiedenis van de studentenvereniging met al de tradities. RESULTAAT: de bijdragen gebundeld en herschreven tot een lezenswaardige bundel.

Waakzaam & Dienstbaar

OPDRACHTGEVER: Raad van Hoofdcommissarissen van de Nederlandse politie. AANLEIDING: de Hoofdcommissarissen wilden een boek waarin de trots en passie van de Nederlandse politie op een aantrekkelijke manier in beeld wordt gebracht. INHOUD: een levendige beschrijving van de verschillende onderdelen van de politie, van de Zeehavenpolitie tot de hondengeleiders en van oost naar west. RESULTAAT: een boek in een oplage van 60.000 dat binnen de politie zeer goed gevallen is, en nog steeds geldt als een standaardwerk.

Vijftien jaar eigenzinnig

OPDRACHTGEVER: management en medewerkers Aranea Consult. AANLEIDING: 10-jarig bestaan Aranea Consult. INHOUD: een treffende typering onder andere aan de hand van een aantal portretten  van het ‘Araneagevoel’, dat wat medewerkers ervaren en aan klanten en relaties overdragen. Daarmee onderscheidt Aranea zich van andere soortgelijke ICT-bedrijven. RESULTAAT: een boek dat men aan sollicitanten en (nieuwe) klanten geeft omdat ‘het beter verwoord wie we zijn dan wij zelf kunnen vertellen’.

Self-made

OPDRACHTGEVER: Rijk Bleijenberg, oprichter/eigenaar Blygold. AANLEIDING: 25-jarig bestaan Blygold en verzelfstandiging Blygold International. INHOUD: over een gedreven en bijzondere ondernemer die eigenhandig een eenmansbedrijf heeft uitgebouwd tot een organisatie van 150 man met 90 vestigingen over de hele wereld. RESULTAAT: een boek waarin dit verhaal wordt verteld en de (internationale) werkzaamheden van Blygold uit de doeken wordt gedaan.

Betrokkenheid als inspiratie

OPDRACHTGEVER: Bestuur Stichting Opmaat AANLEIDING: 10 jaar bestaan fusieorganisatie Opmaat INHOUD: rond 1900 komen de eerste organisaties op die zich inzetten voor het verbeteren van de volksgezondheid in Nederland, waarmee het in die tijd droevig gesteld is. De van oorsprong kleine organisaties binnen kerken en maatschappelijke instellingen fuseren keer op keer totdat eind vorige eeuw de Stichting Opmaat ontstaat. RESULTAAT: een boek over deze ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de thuiszorg in de omgeving van Dordrecht en Zwijndrecht. Bevat een ‘stamboom’ van de rechtsvoorgangers Continue reading →

Tropen in Amsterdam

OPDRACHTGEVER: Directie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). AANLEIDING: 70 jaar bestaan van het KIT. INHOUD: tot aan de Tweede Wereldoorlog was het KIT de ‘etalage’ van de Nederlandse bedrijven in Indië. Na de verzelfstandiging van Indonesië en de start van de Nederlandse ontwikkelingshulp heeft het KIT zich met succes opnieuw uitgevonden. RESULTAAT: een rijk geïllustreerd boek over deze twee belangrijke perioden in de geschiedenis van het KIT.

Uw verhaal pakkend verwoord

Iedere organisatie is anders. The History Store heeft zich gespecialiseerd in het ontdekken van het unieke karakter van de organisatie en beschrijft dat op een pakkende manier in een jubileumboek, boek of bedrijfsbiografie. Dit kan in iedere gewenste vorm, ook als magazine, krant of multimedia. The History Store laat het unieke van je bedrijf ook naar voren komen in commerciële of PR-strategieën en vertaalt dat concreet naar brochures, digitale verkoop- en nieuwsbrieven en webteksten. Websites worden toegankelijker, leesbaarder waardoor ze meer bezoekers trekken. De digitale verkoop- Continue reading →